#4 - NIANIA Ludwisia - członek rodziny 3 i pół.

#4 - NIANIA Ludwisia - członek rodziny 3 i pół.